Czemu życie przypomina wpadanie w pułapki, a nagroda czeka… Jaka jest do niej droga?