„Twój punkt widzenia jest ważny, lecz nigdy nie obejmuje całego planu” Michał Wawrzyniak